Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Människor på ett äldreboende

Vård- och omsorgsboende, äldreboende

När dina behov av vård och omsorg är så stora att du inte längre kan bo kvar hemma kan du ansöka om att få flytta till ett vård- och omsorgboende, även kallat äldreboende.

Boendena är bemannade dygnet runt med omvårdnadspersonal och sjuksköterskor. Du kan få hjälp med omvårdnad, rehabilitering och om du behöver hälso- och sjukvård.

Det finns även arbetsterapeuter och sjukgymnaster kopplade till de olika
boendena. Region Dalarna kopplas in när det finns behov av läkare.

Vi arbetar för att ge dig som boende så stort inflytande över din egen
vardag, som det är möjligt. I samtal med personalen planerar du vilken hjälp och vilket stöd du önskar och behöver samt även hur hjälpen skall utformas. Vi vill att du ska vara delaktig.

Egna lägenheter

Vård- och omsorgsboenden består av lägenheter som du hyr. Utöver hyran betalar du avgift för hjälp och omsorg, hjälpmedel samt för mat. Lägenheterna är handikappanpassade och har trygghetslarm.

Tre av kommunens enheter inom vård- och omsorgsboende drivs på entreprenad av Forenade Care.

Boende

Det finns två inriktningar av boende för äldre: hög omvårdnad och demens. Det är ditt behov som styr var du blir erbjuden en plats.

Boenden för personer med omfattande vård- och omsorgsbehov 

 • Bjursåsgården
 • Daljunkaregården (Forenade Care)
 • Gruvrisgården
 • Hälsingebacken
 • Källegården
 • Lyssfallet
 • Skoghem

Boenden för personer med demenssjukdom eller demensliknande tillstånd

 • Herrhagsgården
 • Korsnäsgården (Forenade Care)
 • Kårebacken
 • Lustigknopp
 • Norshöjden (Forenade Care)
 • Risholnsgården
 • Slottet
 • Örjesbogården

Enheterna Bjursåsgården, Hälsingebacken, Källegården och Lyssfallet har en avdelning vardera för personer med demenssjukdom eller demensliknande tillstånd.

Jämför äldreboenden

På Äldreguiden kan du jämföra olika äldreboenden i Falun.

Äldreguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgift

För mat och omvårdnad betalar du en avgift.

Här hittar du mer information om avgifter för äldreboende.

Hyresbefrielse

Får du dubbla boendekostnader i samband med inflytt i vård- och omsorgsboende kan du ansöka om hyresbefrielse. Hyresbefrielsen prövas individuellt. Har du förmögenhet/kapital överstigande ett halvt basbelopp, så får du själv stå för kostnaden.

Kontakt och ansökan

Har du frågor eller vill ansöka om vård- och omsorgsboende ska du vända dig till omvårdnadsförvaltningens biståndshandläggare. Tillsammans går ni igenom dina behov. Därefter prövas din ansökan och du får ett beslut.

Telefontid: Mån, tis, ons, fre 9.30-11.30 och tors 13.00-15.00. Telefonnummer: 023-877 80.

Information om hur du ansöker om äldreboende

Boendeplan för äldre 2016-2030

Sidan uppdaterad 2024-05-17