Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Lustigknopp

Lustigknopp är beläget i centrala Falun och är ett vård- och omsorgsboende för dig med demenssjukdom.

Våra lägenheter och avdelningar

Huset består av två delar, ena delen består av tre avdelningar på olika våningsplan och andra delen består av två avdelningar på olika våningsplan. Fyra avdelningar har sex lägenheter vardera och en avdelning har sju lägenheter. Bottenplanet består av samlingssal, ett stort kök, kontor och personalutrymmen.

Det finns sammanlagt 31 lägenheter. Lägenheterna är i olika storlekar men alla har eget kök med kyl och frys. Varje avdelning har ett gemensamt matrum/vardagsrum.

Lustigknopp har en uteplats i anslutning till samlingssalen på bottenplanet.

Trygghet och inflytande

Personalen på Lustigknopp arbetar enligt omvårdnadsförvaltningens gemensamma värdegrund med fokus på trygghet, inflytande och ett gott bemötande. Omvårdnad och hälso- sjukvård utformar vi tillsammans med dig för att du ska kunna påverka din vardag. Vårt mål är att erbjuda ett boende där du som kund får vård och omsorg av hög kvalité efter behov.

Omvårdnad

På Lustigknopp arbetar sjuksköterskorna tillsammans med undersköterskorna i ett vårdnära teamarbete ute på avdelningarna för att sätta dina behov i centrum.

Personal

Undersköterskor och vårdbiträden är tillgängliga dygnet runt. Under vardagar på dagtid finns även en sjuksköterska på plats. Övrig tid finns tillgång till joursjuksköterska.

Enhetschefer, ansvariga för verksamheten, finns tillgängliga under dagtid vardagar.

Sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut konsulteras vid behov. Läkare från Britsarvets vårdcentral har rond på enheten en gång i veckan och kontaktas vid behov genom sjuksköterska.

Hårfrisör och fotvårdsspecialist bokas vid behov.

Kontaktman

I samband med inflytt får du en kontaktman. Det är den personal som du och dina anhöriga kommer att ha mest kontakt med. Vi utser kontaktman för att få ett strukturerat arbetssätt som också kan bidra till trygghet för dig och dina anhöriga.

Aktiviteter

För att du ska känna dig hemma på Lustigknopp satsar vi på vardagliga aktiviteter så som gemensamma fikastunder och social samvaro.

På Lustigknopp kommer du att ha möjlighet att delta i planerade aktiviteter, dessa annonseras på avsedd plats på enheten.

Kontakt

  • Ängsklockan: 023-833 47
  • Kaprifolen: 023-833 57
  • Violen: 023-833 59
  • Vildrosen: 023-833 53
  • Vallmon: 023-833 56

Adress Lustigknopp: Manhemsvägen 3, 791 32 Falun.

Läs mer här om ditt behov av stöd eller hjälp har förändrat

Sidan uppdaterad 2023-11-28