Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Hemtjänst Gamla Herrgården

Välkommen!

Hemtjänstområdet Gamla Herrgården omfattar Östanfors, Elsborg och Gamla Herrgården.

Personalen är indelade i två grupper. Den ena gruppen är Gamla Herrgården/Elsborg och den andra gruppen är Östanfors.

De tjänster vi erbjuder dig som kund är vård- och omsorg, service, trygghetslarm, matdistribution, ledsagning och avlösarservice.

Vi arbetar efter omvårdnadsförvaltningens gemensamma värdegrund som belyser inflytande, trygghet och upplevelsen av ett gott bemötande.

Du som kund får en egen kontaktman ur personalgruppen. Kontaktmannen har ansvar att via regelbundna samtal se till att kundens behov blir tillgodosedda på bästa sätt.

Kontakt - kund och anhörig

Kontakta oss gärna per telefon. Du når oss alla dagar mellan klockan 8.00-21.00.

Telefon Gamla Herrgården/Elsborg: 023-823 15.
Telefon Östanfors: 023-827 58.

Läs mer här hur du ansöker om hemtjänst eller om ditt behov av stöd eller hjälp har förändrats

Sidan uppdaterad 2020-03-17