Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Hemtjänst Hosjö Vika Sundborn

Välkommen!

Hemtjänstområdet Hosjö Vika Sundborn omfattar före detta servicehuset Hosjögården och närområdet i Hosjö, ut till områdena i Korsnäs, Kniva, Strand, Vika, Ryggen, Masugnen, Sundbornsby, Danholn, Karlsbyheden med flera byar runt Sundborn.

De tjänster vi erbjuder dig som kund är omvårdnad, service, trygghetslarm, matdistribution, ledsagning och avlösarservice.

Inflytande

Vi jobbar med brukarinflytande, för dig som kund innebär det att du har eget inflytande över din vardag och har möjlighet att utforma hjälpen (insatserna) tillsammans med personalen. I samråd med personalen kan du även byta en insats mot en annan, till exempel byta städning mot omplantering av blommor.

Vårt löfte

Vi arbetar utifrån omvårdnadsförvaltningens värdegrund med fokus på trygghet, kontinuitet, inflytande, självbestämmande, gott bemötande, respekt och integritet. Hemtjänstpersonalen bär arbetskläder och ID-brickor för din trygghet.

När du anlitar Falu kommuns hemtjänst garanteras du:

  • att din vilja och dina önskemål ska vara styrande för de insatser du beviljats.
  • att du i alla kontakter med den som utför insatserna ska få ett gott bemötande.
  • att den personal du möter och som har ett ansvar för de beviljade insatserna ska ha en hög kompetens och professionalism, ha kunskap om det naturliga åldrandet, dig som person och dina eventuella diagnoser.
  • att du erbjuds, tillsammans med din kontaktman, skriva ned dina önskemål och behov i en genomförandeplan.
  • att du som äter måltider inom vård- och omsorgsboende, korttidsenhet eller hemtjänst tillfrågas om vad du vill och inte vill äta samt var, hur och när du önskar att inta dina måltider.

Personlig kontaktman

Du som kund har en egen kontaktman, med ansvar att se till att dina behov och önskemål tillgodoses på bästa sätt.

Vid behov av exempelvis tandläkarbesök eller sjukhusbesök hjälper vi till med tidsbeställning och annat praktiskt. Anhöriga bör, om möjligt, följa med vid dessa besök.

Kontakt - kund och anhörig

Kontakta oss gärna per telefon. Telefonnummer hittar du under symbolen "Kontakt" högt upp på sidan.

Läs mer här hur du ansöker om hemtjänst eller om ditt behov av stöd eller hjälp har förändrats

Sidan uppdaterad 2017-12-01