Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Frågor och svar om nedtagning av träd

Att träden skuggar är ingen anledning till att kommunen tar ner träd. Men vi bedömer trädet och det kanske finns andra skäl som också gör det lämpligt att ta ner.

Det tas då med i vår långsiktiga plan och det kan dröja några år tills vi är i ert område och avverkar. Önskar ni skriva avtal om trädfällning så skriv det tydligt i ärendet som ni skickar in så har vi med det vid vår bedömning.

Vad som anses vara ett riskträd bedöms olika beroende av skick, plats, typ av träd, skada, angrepp mm. Om det är uppenbart att trädet kan orsaka skada gör vi en bedömning på åtgärd vilket kan vara till exempel att beskära det eller fälla det.

Blåser däremot ett friskt och stabilt träd omkull får personen som fått sin egendom förstörd troligen stå för reparationskostnaderna själv. Anser du eller ditt försäkringsbolag att kommunen varit oaktsamma eller gjort en felaktig bedömning så kan ni skicka in skadeståndsanspråk till kommunen.

Att träden skuggar eller att det faller ner löv eller kottar är ingen anledning till att kommunen tar ner träd. Det är inte att betrakta som en olägenhet. Om du får problem med löv i hängrännorna finns ett knep, sätt ett nät över hängrännan så slipper du rensa så ofta. Det finns till exempel färdiga nät för hängrännor att köpa.

I vissa delar av kommunens skogar så ligger det stora rishögar kvar efter åtgärd och på vissa ställen har vi ihopsamlingsplatser för större grenar och toppar. Träd som är kapat högt, så kallade högstubbar, är sparade för att öka andelen död ved och gynna biologisk mångfald. De skall vara kvar.

När det gäller städning efter åtgärder så städar vi generellt upp efter gångvägar och på skötselytor och ser till att stigar är framkomliga. Vi tar bort mycket ris i samband med åtgärder av skog i bostadsområden, men vi städar inte bort allt ris utan en del ris och mindre kvistar får ligga kvar och kommer att förmultna och ge näring till kvarvarande träd. Detta gynnar även den biologiska mångfalden samt att ris och kvistar även ofta är uppskattat av barn som bygger kojor.

Pollen har en större spridning än från närmsta omgivning så att ta bort ett träd gör ingen skillnad i mängden pollen, så det är inget skäl till att kommunen ska ta bort ett träd.

Nej, markägaren äger träden. Det innebär att du varken får ta ner träd på någon annans mark eller på kommunens mark. Du kan bli polisanmäld och skadeståndsskyldig om du olovligt tar ner träd på någon annans mark.

Överlag är kommunen restriktiv med att fälla friska träd om det inte är i samband med en planerad åtgärd i området. Kommunen har begränsade resurser och följer i första hand en årlig planering där vi också har ett arbetslag som arbetar med riskträd och olika skötselåtgärder som till exempel årlig röjning av årsskott.

  • Kommunen tar inte bort ett friskt träd bara för att en enskild fastighetsägare önskar det. I samband med en åtgärd så ser kommunen över önskemål i området och gör därefter en planering av åtgärden.
    Vårt mål är ofta att sänka kronhöjden och ta bort träd närmast tomtgräns för att t.ex. få in mer ljus på tomterna. Ibland önskar boenden att träd ska vara kvar för att ge skugga och vi gör då en bedömning av området utefter det.
  • Bedömer vi att trädet utgör en risk prioriterar vi att ta ned så snart som möjligt.
  • Kommunen kommer inte förhindra träd och skog att växa upp, och det kommer därför komma att växa upp träd igen. Kommunens mål är att komma tillbaka med olika årsintervaller och göra åtgärder. Det kan vara att ta ner flera större träd och låta de mindre växa upp eller att röja en del av det som kommer upp men vi lämnar då t.ex. enstaka träd som i framtiden kommer att byta ut de större träden.
Sidan uppdaterad 2023-05-16