Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Föreskrifter

En föreskrift är detaljerade regler för hur en viss fråga ska hanteras.

Normalt är detta ett förvaltningsbeslut. Kommunsstyrelsen kan i vissa enstaka fall ta beslut om en föreskrift.

Kommunfullmäktige beslutar om lokala föreskrifter enligt Ordningslagen.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Falu kommun

Kommunfullmäktige 2022-04-07, § 67

Föreskrifter om avfallshantering

Kommunfullmäktige 2023-02-02, § 3

Lokala föreskrifter för renhållning av gångbana

Kommunfullmäktige 1995-12-14,
Sidan uppdaterad 2023-09-01