Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Rutin

En rutin är ett reglerande styrande dokument som ska tala om hur organisationen/verksamheten ska agera vid utförandet av arbetsuppgifter.

Ibland finns stödjande dokument som mallar, handböcker, blanketter med mera som komplement till rutinen. Kan beslutas på politisk nivå men beslutas oftast på tjänstemannanivå.

Avtalshanteringsrutiner

Kommunfullmäktige 1999-12-15, §211

Rutin gällande hantering av utdrag ur belastningsregistret för studenter, elever och praktikanter på arbetslivs- och socialförvaltningen

Arbetslivs- och socialnämnden 2024-01-17, 3

Rutin gällande hantering av utdrag ur belastningsregistret för studenter, elever och praktikanter på arbetslivs- och socialförvaltningen

Arbetslivs- och socialnämnden 2023-11-17, § 142
Sidan uppdaterad 2024-01-11