Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Handlingsplan

Ett handlingsplan anger konkret:

  • vad som ska göras inom ett visst område
  • vem eller vilka som som ansvarar för uppgiften
  • när det ska vara klart eller följas upp

En handlingsplan brukar i första hand beslutas på förvaltningsnivå. Men kan även vara kommunfullmäktige om ett övergripande program saknas.

Handlingsplan

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2023-12-12, § 165

Handlingsplan till Parkeringsstrategin

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-14, § 28

Omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier för Vård- och omsorgsboende, Hemtjänst och ledsagning, Dagverksamhet

Omvårdnadsnämnden 2024-03-21, § 47

Handlingsplan

Omvårdnadsnämnden 2024-03-21, § 47

Omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier för Vård- och omsorgsboende, Hemtjänst och ledsagning, Dagverksamhet

Omvårdnadsnämnden 2024-03-21, § 47

Parkeringsnorm för bil och cykel för Falu kommun

Kommunfullmäktige 2024-03-14, § 38
Sidan uppdaterad 2023-09-01