Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Reglemente och arbetsordning

Varje nämnd i kommunen har ett reglemente som kommunfullmäktige godkänt. Reglementet innehåller information om vad som är nämndens ansvarsområde.

Förutom reglementen hittar du också kommunfullmäktiges arbetsordning här som beskriver hur kommunfullmäktiges sammanträdes ska hållas. Det finns även ett antal andra reglementen som alla har gemensamt att de är beslutade av kommunfullmäktige och beskriver hur olika verksamheter ska skötas.

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Falu kommun

Kommunfullmäktige 2022-09-08, § 188

Arkivreglemente för Falu kommun

Kommunfullmäktige 2006-12-14, 44

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Falu kommunkoncern

Kommunfullmäktige 2022-10-13, § 219

Reglemente arbetslivs- och socialnämnden

Kommunfullmäktige 2023-02-02, § 12

Reglemente barn- och utbildningsnämnden

Kommunfullmäktige 2023-03-09, § 43

Reglemente för internkontroll

Kommunfullmäktige 2006-10-12, § 169

Reglemente kommunala pensionärsrådet i Falu kommun

Kommunfullmäktige 2019-12-05, § 206

Reglemente kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige 2023-12-12, §266

Reglemente kultur- och fritidsnämnden

Kommunfullmäktige 2023-02-02, § 16

Reglemente miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Kommunfullmäktige 2023-12-12, § 267

Reglemente myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor

Kommunfullmäktige 2023-06-23, § 131

Reglemente omvårdnadsnämnden

Kommunfullmäktige 2023-02-02, § 17

Reglemente för revisorerna i Falu kommun

Kommunfullmäktige 2023-02-02, § 19

Reglemente servicenämnden

Kommunfullmäktige 2023-02-02, § 18

Reglemente för skolskjuts Dalarnas län

Kommunfullmäktige 2020-12-10, § 308

Reglemente för krisledningsnämnden

Kommunfullmäktige 2023-10-12, § 196

Reglemente

Kommunfullmäktige 2023-02-02, § 14
Sidan uppdaterad 2023-11-14