Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Plan

En plan visar vilka mål som finns hur man ska ta sig dit.

Beslutas normalt av kommunfullmäktige.

Avfallsplan Säter Borlänge Falun

Kommunfullmäktige 2018-03-08, 40

Barn- och Ungdomsplan för Falu kommun

Kommunfullmäktige 2002-06-13, §§ 88

Biblioteksplan för Falu kommun

Kommunfullmäktige 2018-06-18, § 125

Biblioteksplan för Falu kommun

Kommunfullmäktige 2018-06-18, § 125

Boendeplan för äldre

Kommunfullmäktige 2018-11-01, 17

Informationshanteringsplan gemensamma nämnden för alkohol, tobak o receptfria läkemedel

Kommunstyrelsen 2024-04-23, § 100

Informationshanteringsplan för myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor

Kommunstyrelsen 2024-04-23, § 101

Plan

Kommunstyrelsen 2024-05-30, §145

Informationshanteringsplan kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2024-03-26, § 72

Lokal- och anläggningsplan för kultur- och idrottsanläggningar

Kultur- och fritidsnämnden 2022-03-17, § 51

Plan för hantering av samhällsstörning

2023-12-19,

Planeringsunderlag för Vindbruk i Falu kommun

Kommunfullmäktige 2011-02-10, § 11

Serviceplan för Falu kommun

Kommunfullmäktige 2020-12-10, § 307

Utbildnings- och övningsplan – för krisledning och krishantering

2023-12-19,

Årsplan med budget

Kommunfullmäktige 2023-11-23, § 222
Sidan uppdaterad 2023-09-01