Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Policy

En policy anger kommunens uppfattning i olika frågor eller efter vilka principer kommunen ska agera inom ett visst område.

Normalt är det kommunstyrelsen eller ansvarig nämnd som beslutar. Ibland kan även Kommunfullmäktige fastställa en policy.

När det gäller verkställighetsfrågor ärt det förvaltningschefen som tar beslut.

Arbetsmiljöpolicy

Kommunfullmäktige 2020-04-02, § 75

Bildpolicy för Falu kommun

Kommunfullmäktige 2011-10-03, § 182

Falu kommuns policy avseende mutor och andra otillbörliga förmåner

Kommunfullmäktige 2013-09-25, § 147

Företagspolicy för bolag direkt eller indirekt ägda av Falu kommun

Kommunfullmäktige 2019-11-21, § 174

Policy

Kommunfullmäktige 2024-05-16, § 102

Försäkringspolicy för Falu kommun

Kommunfullmäktige 2019-11-21, § 173

Informationssäkerhets- och dataskyddspolicy

Kommunfullmäktige 2022-01-27, § 6

Kommunikationspolicy

Kommunfullmäktige 2015-05-07, § 118

Konstpolicy Falu kommun

Kommunfullmäktige 2023-10-12, § 195

Personalpolicy

Kommunfullmäktige 2003-10-09, § 169

Policy för Idéburet Offentligt Partnerskap i Falu kommun

Kommunfullmäktige 2021-03-11, § 41

Policy för beaktande av handikappaspekterna i alla policy- och planeringssammanhang

Kommunfullmäktige 2004-09-09, § 141

Rekryteringspolicy

Kommunfullmäktige 2022-06-16, § 169

Resepolicy för Falu kommun

Kommunstyrelsen 2015-10-27, § 252

Pensionspolicy

Kommunfullmäktige 2024-01-31, § 6

Skog- och markpolicy för Falu kommun

Kommunfullmäktige 2013-04-11, § 68

Sponsringspolicy för Falu kommun

Kommunfullmäktige 2005-11-10, § 192

Styrdokument för Falu kommuns arbete med krisberedskap 2023–2027

Kommunfullmäktige 2023-12-12, § 281

Upphandlingspolicy för Falu, Borlänge, Avesta, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Säters kommuner

Kommunfullmäktige 2021-03-11, § 36
Sidan uppdaterad 2023-09-01