Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Riktlinje

En riktlinje anger hur en fråga ska hanteras om den dyker upp. Syftet är likabehandling. En riktlinje är mer detaljerad än en policy.

Riktlinjer kan beslutas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller ansvarig nämnd. När det gäller verkställighetsfrågor är det förvaltningschefen som tar beslut.

Falu kommuns riktlinjer för investeringar

Kommunstyrelsen 2021-03-23, § 55

Falu kommuns riktlinjer för minoritetspolitiskt arbete

Kommunfullmäktige 2021-04-15, § 66

Koncernövergripande riktlinjer för externa bidrag och sponsring

Kommunfullmäktige 2021-12-09, § 262

Riktlinje

Arbetslivs- och socialnämnden 2024-01-17, 7

Riktlinje

Barn- och utbildningsnämnden 2023-09-20, § 166

Riktlinje

Servicenämnden 2024-03-11, § 33

Riktlinje

Barn- och utbildningsnämnden 2024-03-13, §65

Riktlinjer avseende dödsbohandläggning

Arbetslivs- och socialnämnden 2023-12-13, § 164

Riktlinjer för arbetslivs och socialnämndens verksamhetsspecifika bidrag till föreningar.

Arbetslivs- och socialnämnden 2023-12-13, § 155

Riktlinjer för flaggning i Falu kommun

Kommunfullmäktige 2019-12-05, § 198

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Falu kommun

Kommunfullmäktige 2020-12-10, § 300

Riktlinje

Kommunfullmäktige 2020-12-10, 300

Riktlinjer för hållbart byggande i Falu kommun

Kommunfullmäktige 2022-06-16, § 165

Riktlinjer för intern och extern representation, gåvor och uppvaktningar i Falu kommun

Kommunstyrelsen 2010-11-30, § 28

Riktlinjer för konst Falu kommun

Kommunfullmäktige 2023-10-12, § 195

Riktlinjer för spelning av musik i Falu kommun

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor 2022-02-17, § 28

Riktlinjer för trygghet mot kränkande behandling

Barn- och utbildningsnämnden 2023-12-13, § 219

Riktlinjer för små avlopp

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor 2021-04-22, § 55

Ärendehandbok - koncerngemensamma riktlinjer för Falu kommun

2021-10-18,
Sidan uppdaterad 2023-09-01