Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Delegationsordning

Med delegering menas att en nämnd eller kommunstyrelsen överför beslutanderätten till förtroendevalda eller medarbetare i kommunen. Det vill säga att nämnden ger någon, en delegat, i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden.

I delegationsordningen framgår till vem nämnden har delegerat beslutanderätten.

Beslutas av ansvarig nämnd eller kommunstyrelsen.

Delegationsordning myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor 2024-05-16, § 58

Delegationsordning arbetslivs- och socialnämnden

Arbetslivs- och socialnämnden 2024-04-17, § 32

Delegationsordning barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2024-03-13, §70

Delegationsordning gemensam nämnd för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 2023-04-06, § 42

Delegationsordning kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2023-02-21, § 39

Delegationsordning kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2024-02-13, § 16

Delegationsordning omvårdnadsnämnden

Omvårdnadsnämnden 2023-05-25, § 93

Delegationsordning servicenämnden

Servicenämnden 2023-01-16, § 5
Sidan uppdaterad 2023-09-01