Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Flygbild över Sundborn

Sundborn - ett lyckat koncernsamarbete

I Sundborn bygger Falu kommun en ny skola, förskola och idrottshall, Kopparstaden har byggt 24 nya hyreslägenheter och Falu Energi & Vatten har byggt ett nytt fjärrvärmenät. Inför starten av projekten såg koncernen en möjlighet till en energigemenskap mellan Kopparstaden, Falu Energi & Vatten och Falu kommun.

Tillsammans har förutsättningar skapats för att i en mindre kommundel kunna anlägga ett fjärrvärmenät med en biobränslepanna på 350 kW. Projektet innebär att eldningsolja som normalt används som spetsbränsle i skolan och i Kopparstadens befintliga hyreslägenheter kan fasas ut. Miljöbelastningen från skolans uppvärmning minskar med 70 procent.

Totalt kommer ca 250 000 kWh elenergi per år avlastas elnätet i Sundborn. Effektuttagning i det lokala elnätet undviks och tom minskar jämfört med tidigare. Detta trots att Sundborn nu får ett tillskott på 24 klimatsmarta lägenheter. De nya lägenhetshusen har därtill byggts i trämaterial och med lokala leverantörer vilket gett minskat klimatavtryck.

Tack vare samarbetet i Sundborn blev Kopparstaden en av vinnarna i Sveriges allmännyttas pris "2021 års bästa klimatinitiativ i allmännyttan”.

Bilden visar hur fjärrvärmepannan som Falu Energi & vatten byggt värms upp med pellets. Vattnet värms då upp i en ackumulatortank och varmvattnet leds vidare ut till nya skolan, förskolan och idrottshallen som Falu kommun kommer att bygga. Även Kopparstadens 24 nya fastigheter och ett befintligt hyreshus värms upp med samma fjärrvärmepanna.

Bilden visar hur fjärrvärmepannan som Falu Energi & vatten byggt värms upp med pellets. Vattnet värms då upp i en ackumulatortank och varmvattnet leds vidare ut till nya skolan, förskolan och idrottshallen som Falu kommun kommer att bygga. Även Kopparstadens 24 nya fastigheter och ett befintligt hyreshus värms upp med samma fjärrvärmepanna.

Sidan uppdaterad 2023-09-21