Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på bananträd inifrån en bananplantage.

Foto: Fairtrade Sverige.

Falun Fairtrade City

Falun blev för första gången en diplomerad Fairtrade City 2018. 2023 gjordes en förnyelseansökan. Fairtrade Sverige bedömde att Falun uppfyller kriterierna för fortsatt diplomering.

Fairtrade Sveriges generalsekreterare Hewan Temesghen delar ut diplomet för Falun Fairtrade City till Falu kommuns kommunalråd Susanne Norberg.

Fairtrade Sveriges generalsekreterare Hewan Temesghen delar ut diplomet för Falun Fairtrade City till Falu kommuns kommunalråd Susanne Norberg.

Vad är Fairtrade City och vad händer i Falun?  

Fairtrade city är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion.

Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier och krav på rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner i offentlig upphandling. Kommunen ska kontinuerligt jobba för att öka den interna konsumtionen av etiskt märkta varor. Falu kommun har valt att inom Fairtrade City satsa på att öka andelen etiskt märkt kaffe, te, chokladdryck, socker och bananer. 

En Fairtrade City arbetar också aktivt med information ut mot lokalsamhället om vad rättvis handel innebär och vilken skillnad det gör att handla etiskt.

Fairtrade Citys styrgrupp

Arbetet inom Fairtrade City leds av en styrgrupp som består av tjänsteman och politiker från kommunen och av representanter från lokala företag och organisationer. Styrgruppen jobbar med att nå ut till kommunmedborgare och företag om vad rättvis handel är och hur konsumtionen av etiska produkter kan öka.

Läs mer om vad Fairtrade City innebär på Fairtrade Sveriges hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Politiskt beslut

Beslutet att ansöka om att bli Fairtrade City togs av kommunfullmäktige.

- Vem vill känna att bananen man äter har odlats med hjälp av gravt underbetalda arbetare i tredje världen, som dessutom utsätts för farliga bekämpningsmedel? Vem vill att kaffet ska odlas med hjälp av barn? En växande opinion vill inte det och ett växande antal kommuner av olika storlek, och med olika politiskt färg, tar sociala och ekologiska hänsyn i upphandlingen. Nu kan Falu kommun också uppträda som en del av världen, just som det står i vår vision, sa Richard Holmqvist (MP), ordförande i dåvarande miljörådet som initierade ärendet.

Kontakt

Mats Olofsson, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Kontaktperson Falun Fairtrade City

mats.olofsson@falun.se


Sidan uppdaterad 2023-03-30