Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Tematräff 4: Hur och var ska vi bygga framtidens bostäder?

Tid: Fredag 28 oktober 08.00-10.00

Plats: Dalarnas museum

Program

Introduktion

08.00 – Hej och välkommen. Målområde 4 och de globala målen

 • På gång i regionen - stora etableringar i länet
  Maud Hallmans, Invest In Dalarna

Fakta, nuläge och framtid

 • Nuläge och prognos - befolkning och bostadsbyggande
  Christer Johansson och Lars Gustafsson, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
 • Nya planerade bostadsområden
  3D-visualisering
 • Ekosystemtjänster, vad är det och varför är de viktiga i en attraktiv boendekommun?
  Malin Winblad Polland och Thomas Jågas, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Inspiration och dialog

 • Vad säger forskningen om attraktiva livsmiljöer?
  Ulf Ranhagen, Professor em KTH, gästprofessor HDa och senior chefsarkitekt Sweco
 • Allmännyttan – att bygga hållbart och smart
  Susanna Karlevill, VD Kopparstaden
 • Hållbara och attraktiva bostäder, exempel från ett privat fastighetsbolag
 • Detta ser mäklare efterfrågas för att vara en attraktiv boendemiljö
  Jonas Sjöström, Svensk Fastighetsförmedling
 • Vilka behov har Skellefteå sett utifrån Northvolts etablering och hur har de mött upp dem?
  Anja Palm, Näringslivschef Skellefteå kommun

10.00 Avslut och kort reflektion

Anmälan till tematräff 4

Ange om du är intolerant mot något livsmedel. Skriv "nej" i annat fall.
Sidan uppdaterad 2022-10-21