Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Tematräff 3: Matchning i världsklass- ett sätt att klara kommunens kompetensförsörjning

Tid: Torsdag 27 oktober 13.15-15.15

Plats: Ljusgården Grand Hotel

Program

13.15- 13.25 Välkomna

13.25- 13.40 Bakgrund till Egen försörjning

Peter Möller, samhällsanalytiker, Region Dalarna

13.40 -13.50 Kompetensförsörjningsläget i Falu kommun

Helena Bergman, HR-chef Falu Kommun och Maria Jonsson, förvaltningschef Arbetslivs-och socialförvaltningen Falu Kommun

13:50-14.05 Fackliga perspektiv utifrån kompetensförsörjningsläget 

Annica Hedin, Kommunal och Christina Johansson, Vision

14.05-14.25 Förslag på lösning till att klara Falu kommuns kompetensförsörjning

Tvärsektoriella aktiviteter, Breddad rekrytering och Rätt använd kompetens

14.25-15.00 Rundabordssamtal

Pia Larshans-Bodare, FINSAM/ Arbetslivs-och socialförvaltningen och Veronica Vegsö, Barn och utbildningsförvaltningen

15.00-15.15 Nästa gemensamma steg?

Maria Jonsson, förvaltningschef, AFS

Anmälan till tematräff 3

Ange om du är intolerant mot något livsmedel. Skriv "nej" i annat fall.
Sidan uppdaterad 2022-10-17