Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En bricka med tre drinkar

Serveringstillstånd för alkohol

Hos den Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel ansöker du om serveringstillstånd för att få servera alkoholdrycker till allmänheten eller slutna sällskap i kommunerna Falun, Borlänge, Ludvika, Smedjebacken, Hedemora, Säter och Gagnef.

ATL-kontoret (kontoret för alkohol, tobak och receptfria läkemedel) betjänar de sju kommunerna och har sitt säte i Falun.

Vi vill att du använder vår e-tjänst för att ansöka om serveringstillstånd.

E-tjänst gällande serveringstillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att kunna använda sig av e-tjänsten behöver man ha en användare hos Falu kommun, om du inte redan har en användare kan du registrera den här: https://service.falun.se/wps/portal/Start/support/skapa-konto Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

OBS! E-tjänsten fungerar inte om du använder Internet Explorer.

Aktuell information

Se aktuell information på sidan om ATL-kontoret

Det finns flera olika typer av serveringstillstånd. Vilket som är aktuellt för dig beror på vilken verksamhet du vill bedriva, till vem din verksamhet vänder sig och vilka alkoholdrycker du önskar servera.

Med servering menas varje form av erbjudande av alkoholdrycker mot betalning. Med alkoholdryck menas en vätska som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol, drycker med lägre alkoholhalt kallas lättdrycker, till exempel lättöl och läskedrycker.

Du behöver inte ha serveringstillstånd för att servera alkoholdrycker om alla tre punkter nedan uppfylls. Serveringen sker:

  • under ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
  • utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna,
  • i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

Den som söker serveringstillstånd kan vara antingen ett aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag som har ett organisationsnummer. Det kan också vara en förening eller en enskild firma.

För att ansöka om serveringstillstånd använder du vår e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att kunna använda sig av e-tjänsten behöver man ha en användare hos Falu kommun, om du inte redan har en användare kan du registrera den här: https://service.falun.se/wps/portal/Start/support/skapa-konto Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

OBS! E-tjänsten fungerar inte om du använder Internet Explorer.

När du företräder ditt företag så använder du din egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsten. E-legitimationen bevisar att det är du som gör ansökan.

Läs mer om e-legitimation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kom ihåg att ansöka i god tid. Den Gemensamma nämnden strävar efter att hålla så korta handläggningstider som möjligt i ärenden som rör serveringstillstånd, då vi är medvetna om att en ny tillståndshavare vill starta verksamheten så fort som möjligt. Innan beslut fattas ska dock remisser skickas till olika myndigheter beroende på vilken verksamhet du vill bedriva.

Normal handläggningstid för stadigvarande tillstånd och tillfälliga tillstånd till allmänheten är ca 3–4 månader från det att en komplett ansökan har inkommit till myndigheten. Normal handläggningstid för tillfälliga tillstånd till slutet sällskap är vid första ansökningstillfället ca 4 veckor. För att se vad du behöver skicka in kan du läsa i vår checklista för en komplett ansökan Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster..

Handläggningstiden i ett ärende är beroende av gällande delegationsordning. Normalt är handläggningstiden kortare om tjänsteman har delegation att fatta beslut i ärendet. Den Gemensamma nämnden är beslutande i alla ärenden som avser stadigvarande serveringstillstånd. Innan ett tjänstemannaförslag ska presenteras för den Gemensamma nämnden ska en utredning lämnas in 2 veckor före nämnden har sitt sammanträde – se nämndens sammanträdesplan för 2023: https://www.falun.se/kommun--demokrati/moteskalender.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det som också kan förlänga beslutsprocessen är om t.ex. sökanden inte klarar kunskapsprovet inom rimlig tid, mer information om kunskapsprovet finner du här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/kunskapsprov-om-alkohollagstiftning/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det är du som söker serveringstillstånd som ansvarar för att lämna de uppgifter ATL-kontoret behöver för prövningen. En ansökan om serveringstillstånd kan avslås om den som söker inte kommer in med begärda uppgifter.

Gemensamma nämnden har sedan 2014-01-08 haft riktlinjer för serveringstillstånd.

Riktlinjerna redogör för:

  • vad som gäller enligt alkohollagen (2010:1622) och anslutande föreskrifter
  • vilka hänsyn till lokala förhållanden som kommunen tar vid tillståndsprövningen

    Syftet med kommunala riktlinjer för alkoholservering är att skapa:
  • förutsebarhet för om en etablering som planeras kan ges tillstånd
  • lika behandling inom kommunen av ansökningar om serveringstillstånd genom riktlinjerna kan kommunen informera allmänheten om den lokala anpassningen till alkohollagen. Riktlinjerna ska utgå från alkohollagens regler som i vissa fall ger ett utrymme för kommunen att utveckla sin egen alkoholpolitik. Kommunen ska dock inte ha egna regler som avviker från alkohollagen.Alkohollagen är en skyddslag och finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. En utgångspunkt är att skyddet för människors hälsa går före näringspolitiska hänsyn.

Riktlinjer för serveringstillstånd Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om alkohollagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du ansöker om ett nytt serveringstillstånd, eller ansöker/anmäler en ändring av serveringstillståndet ska du betala en avgift. Utredningen om din ansökan startar först när vi fått din betalning.

Den som har ett stadigvarande serveringstillstånd ska även betala en årlig avgift som inkluderar kostnaden för administration och tillsyn.

Avgifter och taxor för serveringstillstånd

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1753-01-01,

Kontaktcenter

Telefon: 023-830 00
E-post: kontaktcenter@falun.se
Besöksadress: Slaggatan 3 D, Falun

Öppettider: vardagar kl. 08.00-16.00. Lunchstängt besök 12.00-13.00, telefon 12.15-13.00

Sidan uppdaterad 2024-02-06