Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tillsynsavgift för serveringstillstånd

Från den 1 april 2024 gäller nya taxor och avgifter i ATL:s kommuner, det är nu samma avgifter i alla kommuner. Den största förändringen gäller tillsynsavgiften för serveringstillstånd som vi förklarar mer här.

Från och med 2024 baseras den årliga tillsynsavgiften på en riskklass, istället för som tidigare på omsättningen av alkohol.

Riskklassmodellen

Riskklassen påverkas av det tillstånd man har, omsättningen av alkohol och efterlevnaden av lagar och regler. Riskklassen styr både tillsynsavgiften och antalet tillsynsbesök. Nedan visas en bild över vad som påverkar riskklassen, och vilken påverkan den har.

Schematisk bild över riskklassmodellen

Schematisk bild över riskklassmodellen

Riskfaktorer

Riskklassen bestäms av de 5 olika faktorerna: servering, serveringstid, omsättning av alkohol, verksamhetsinriktning och efterlevnad av lagar och regler. De olika faktorerna ger ett visst antal riskpoäng enligt nedanstående tabell.

Tabell över riskfaktorerna

Tabell över riskfaktorerna

De nya avgifterna baseras på principen att det ska löna sig att göra rätt. Därför har efterlevnad införts som faktor, vilket innebär att om man som tillståndshavare har en god efterlevnad kan man placeras i en lägre riskklass och därmed få färre tillsynsbesök och en lägre taxa. Om man däremot har betydande brister som gör att en uppföljande tillsyn behöver göras, eller om man meddelas en sanktion (erinran eller varning) kan man placeras i en högre riskklass.

Avgift och tillsynsbesök

För att se vilken riskklass serveringsstället tillhör räknas summan av riskpoängen. Riskklassen avgör sedan antal tillsynsbesök under året och beloppet på tillsynsavgiften, se tabellen nedan.

Tabell över riskklass, tillsynsbesök och belopp

Tabell över riskklass, tillsynsbesök och belopp

Sidan uppdaterad 2024-05-03