Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Anmälan om driftstörning

Om det har skett en driftstörning, avvikelse eller olycka på din verksamhet som kan innebära en risk för hälsa eller miljön, ska du genast rapportera det till miljöavdelningen.

Rapporteringen är en del av din egenkontroll för din verksamhet. Du är skyldig att anmäla en driftstörning om det är kommunen som är tillsynsmyndighet för din verksamhet. Lagkravet gäller de verksamheter som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt, men även övriga verksamheter bör göra en anmälan.

Du ska rapportera redan vid misstanke om att störningen kan medföra en risk för hälsan eller miljön. Som verksamhetsutövare bör du inte invänta kunskap gällande om störningen verkligen har orsakat en skada eller inte innan du anmäler driftstörningen.

Exempel på driftstörningar:

 • Överskridande av gränsvärde eller begränsningsvärde
 • Överskridande av riktvärde
 • Okontrollerat utsläpp till luft, mark, eller vatten, dag- eller spillvatten (till exempel reningsutrustningen ur funktion, oljeutsläpp, olyckshändelse, tankhaveri eller liknande)
 • Brand, rökutsläpp
 • Onormalt buller
 • Kontrollerat, planerat överutsläpp (till exempel utsläpp av avloppsvatten vid underhållsarbete).

Det är viktigt att tillsynsmyndigheten informeras omgående. Detta för att:

 • Skyddsåtgärder kan behöva vidtas.
 • Viss provtagning eller annan uppföljning kan behöva göras. För vissa driftstörningar kan det vara aktuellt med efterföljande sanering.
 • Om orolig allmänhet hör av sig till myndigheten behöver vi vara uppdaterade.
 • Allmänheten och andra berörda kan behöva informeras.

Det är även viktigt att information om driftstörning rapporteras in för att:

 • förhindra att problemet uppstår igen
 • minska dess konsekvenser
 • upptäcka eventuella systemfel

Blankett: Anmälan om driftstörning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Seveso-anläggning

Sker driftstörningen på en Seveso-anläggning kan driftstörningen även behöva anmälas till Länsstyrelsen, utöver anmälan till miljöavdelningen.

Risk för markförorening

Om det finns risk för markförorening ska du göra en anmälan till miljöavdelningen. Det är verksamhetsutövaren som har orsakat föroreningen som i första hand är ansvarig för att avhjälpa skadan.
Blankett: Anmälan om sanering av förorenad mark Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2023-09-15