Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Falun centrum.

Kiosker och mobil försäljning

Planerar du att sätta upp en kiosk eller starta försäljning från cykel? Då behöver du ansöka om tillstånd för detta och det finns särskilda bestämmelser som du behöver känna till.

Kiosker utgör ett positivt inslag i stadsbilden om de fått en omsorgsfull utformning samt placering och uppfyller kraven som finns på ordning och säkerhet. Observera att för kiosker som ska stå uppställda mer än tre veckor krävs bygglov. Se avsnittet om Bygglov.

Riktlinjer för kiosker och mobil försäljning (pdf) Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Tillstånd för att ställa upp kiosk

För uppställning av kiosk krävs polisens tillstånd enligt ordningslagen.

Lämna in din ansökan till polisen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För försäljningsplats på Stora torget, Fisktorget eller Holmtorget så ansöker du om tillstånd direkt hos kommunen.

Särskilda regler gäller för tillstånd för mobila kök.

Ansökan

Ansök minst fyra veckor innan du vill använda platsen. Det är viktigt att vara ute i god tid då handläggningstiden kan variera.

 • Vilken period gäller?

  En kiosk får vara uppställd från 1 maj till 15 oktober, men det går att ansöka om andra tider på året. Kiosken ska vara öppen varje dag om inte annat har avtalats.En mobil kiosk måste flyttas dagligen och får vara uppställd under den tid på dygnet som har bestämts för varje enskilt fall. Samma regler gäller för försäljning från cykel.
 • Allmänt om tillståndet

  Det tillstånd du får gäller enbart kommunens upplåtelse av markytan. Du ansvarar själv för att söka andra tillstånd som eventuellt kan behövas. Till exempel bygglov, för servering av alkohol, för livsmedelshantering, hos räddningstjänsten om du hanterar gasol eller för brandskydd.Tänk på att el inte ingår i upplåtelsen. Ta kontakt med kommunen om du har frågor.
 • Hur får kiosken se ut?

  Kiosken får inte dominera stadsbilden. Det är viktigt att dess utformning, material och färg anpassas till omgivningen. Det är viktigt att du samråder med kommunen innan utformningen.Tänk på att i upplåtelsen ingår inte med automatik rätten att ställa upp bord och stolar. Du måste skriva med detta i din ansökan och följa riktlinjerna för uteserveringar
 • Placering

  Kiosken ska placeras så att den inte hindrar gång- och cykeltrafik, utryckningsfordon, servicetrafik eller liknande. Det ska vara möjligt att transportera varor till kiosken och att ta avfall därifrån.Vid försäljning från cykel gäller att försäljning får ske på gågator, på torg, i parker, på badplatser, på gång- och cykelvägar och andra kommunala ytor men inte intill kiosker eller andra konkurrerande verksamheter.Cykeln ska placeras på ett trafiksäkert sätt och så att framkomligheten för allmänheten inte hindras.
 • Reklam

  Du får göra reklam för de varor som säljs i kiosken. Du får inte sätta upp skyltar på kioskens tak.
 • Städning och renhållning

  Du ska hålla med egna papperskorgar för kunderna som töms dagligen eller oftare vid behov. Avfall från verksamheten ska förvaras inne i kiosken tills det kan transporteras bort.När du lämnar ytan ska den vara väl städad och i sitt ursprungliga skick. Om det uppstår behov av extra städning så debiterar Falu kommun dig för dessa merkostnader.
 • Skador och skadestånd

  Du som ansöker om tillstånd har betalningsansvar för eventuella skadeståndsanspråk eller andra typer av ersättningskrav som kan uppkomma med anledning av upplåtelsen.Skadeanspråk får inte ställas på kommunen om det på platsen skulle uppstå en person- eller sakskada genom olyckshändelse eller av annan anledning, oavsett om det gäller innehavaren av tillståndet eller någon annan.Inga förankringar får göras i träd, lyktstolpar eller annat som tillhör kommunen. Eventuella skador på träd regleras enligt VAT03. Om det uppstår skador i gaturummet ska de återställas. Du som ansöker om tillstånd ska ersätta kommunen för all åverkan på kommunens anläggning.
Sidan uppdaterad 2021-07-16