Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Reklam- och varuställ samt utsmyckning

ben som går på gata

Gatan tillhör alla. Därför är det nödvändigt att reklam- och varuställ och annan utsmyckning placeras så att det inte är i vägen eller kan skada någon. Reklam- och varuställ och annan utsmyckning kan dessutom vara ett berikande inslag i stadsmiljön om utformningen och färgsättningen samordnas.

För uppsättning av reklamställ och varuställ krävs polisens tillstånd, enligt ordningslagen.

Ansökan om tillstånd hos polisen, ordningslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För uppsättning av blomsterunor och marschaller krävs samråd med kommunen men inte polistillstånd.

För dig som planerar att ställa ut reklam- eller varuställ eller annan utsmyckning på gatan utanför din verksamhet, gäller följande bestämmelser:

 • Skador och skadestånd

  1. Inga förankringar får göras i träd, lyktstolpar eller annat som tillhör kommunen.
  2. Du som ansöker om tillstånd har betalningsansvar för eventuella skadeståndsanspråk eller andra typer av ersättningskrav som kan uppkomma med anledning av upplåtelsen.
  3. Om det uppstår skador i gaturummet ska de återställas. Du som ansöker om tillstånd  ska ersätta kommunen för all åverkan på kommunens anläggning.
  4. Eventuella skador på träd regleras enligt VAT03
  5. Skadeanspråk får inte ställas på kommunen till följd av upplåtelsen om person- eller sakskada skulle uppstå genom olyckshändelse eller av annan anledning på såväl sökande som tredje man.

 • Tillgänglighet

  1. För att underlätta för synskadade ska varu- och reklamställ ha en sarg nertill. Sargen ska ha samma mått som ställets bottenmått och vara 12 cm hög.
   • Råd: Sargen kan vara lös eller inbyggd i reklamstället.
  2. Hänsyn ska tas till säkerhet, framkomlighet och tillgänglighet för funktionshindrade.

 • Mattor

  1. Entrémattor får användas om det inte är någon risk att någon halkar eller snubblar på dem. Mattan måste ha ett bra ytmaterial, antiglidmaterial på undersidan och en tunn kant som minskar snubbelrisken.
  2. Tjocka mattor, t.ex. turfmattor, får inte användas.
  3. Det får inte finnas reklam på mattorna.

 • Blommor

  1. För att få ställa ut blomsterurnor måste du samråda med kommunen, men du behöver inte söka om polistillstånd.
  2. Det måste finnas minst 1,5 meter kvar som gångbana. 
  Råd: Blomsterutsmyckning i direkt anslutning till butiksentrén kan vara ett trevligt inslag särskilt på de gator där det inte finns plats för större blomlådor.

 • Marschaller och lyktor

  1. För att få ställa ut marschaller och lyktor måste du samråda med kommunen men du behöver inte söka polistillstånd.
  2. Marschallerna ska vara täckta och stå i hållare.
  3. Placera marschallhållarna så att ingen kan skadas av elden eller av skvättande stearin.

 • Beachflaggor

  Det är inte tillåtet att ställa ut beachflaggor.
 • Varuställ

  1. Varuställ ska vara stabila och det ska inte vara någon risk att någon snubblar eller på något annat sätt skadar sig på dem.
  2. Du måste se till att varustället inte skymmer närliggande verksamheter eller utsikten efter gatan.
   • Råd: Du kan ha varuställ av olika modeller som passar omgivningen.

 • Reklamställ

  1. Reklamställ ska vara stabila och det ska inte vara någon risk att någon snubblar eller på något annat sätt skadar sig på dem.
  2. Reklamställ ska vara i metall och ha mörk eller svart kulör. Fjädrande och roterande modeller godkänns inte.
   • Råd: En dämpad färgsättning ger en lugn bakgrund för varor och reklambudskap. Den färgkulör som kommunen använder i innerstaden har färgkod RAL 7016 glans 70.
  3. Högst ett reklamställ för varje gatu-entré tillåts.
  4. Själva reklamytan får inte vara större än 50x70 centimeter. 
  5. Ett reklamställ får inte vara högre än 1,40 meter.

 • Var får jag placera reklam och varuställ?

  Trottoaren eller gågatan ska vara tillräckligt bred där du ställer ut reklam eller varuställ. Det måste finnas minst 1,5 meter gångbana kvar.
  • Råd: Placering får ske utifrån tillgängligt utrymme.

 • Vilka tider gäller?

  1. Det är tillåtet med reklam – och varuställ och annan utsmyckning året runt under verksamhetens öppettider och gatans förutsättningar.
  2. Tillstånd för varuställ ges med ett (1) år i taget.
  3. Tillstånd för reklamställ ges med tre (3) år i taget.

 • Allmänt

  Vid galleriorna är det bara de butiker med egen entré mot gatan som får ha reklam-och varuställ ute på gatan.Tillstånd att ha reklam- och varuställ inne i gallerian ges av fastighetsägaren. För övrig utsmyckning räcker det om du kontaktar Falu kommun för samråd.

Sidan uppdaterad 2017-06-27