Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Grillplats vid vattnet på Lilla Björnö

Björnöarna i östra Runn

Naturreservatet Björnöarna består av fyra öar, Stora Björnö (sydöstra delen), Lilla Björnö, Södra och Norra Björnungarna samt omgivande vatten. Reservatet är bildat för att gynna friluftslivet i Runn och för att bevara och utveckla de värdefulla skogsmiljöerna på öarna.

Skogsbruk och lite odling

Öarna i Runn har brukats av människor sedan lång tid tillbaka. Där det var möjligt röjdes marken från sten så att man kunde odla och djur släpptes på bete. På Stora Björnö finns spår av tidigare odling. Nära viken på sydöstra sidan finns en husgrund med källare och grundstenar efter en förmodad lada.

Under Falu koppargruvas storhetstid behövdes mycket ved. Runt hela Falun brukades skogen mycket hårt, vilket också gällde skogarna på öarna i Runn. Nu har det gått lång tid och den tidigare öppna marken är bevuxen med skog.

Naturen på öarna

De mindre öarnas terräng är ganska flack och är lätta att vandra runt på. Stora Björnö är däremot mer kuperad med en del sten- och blockrika stränder som kan vara lite besvärliga att ta sig fram över.

Vissa delar av öarna har områden med höga eller mycket höga naturvärden. På Lilla Björnö finns till exempel ett skogsområde med gott om stående och liggande döda träd, som vissa växt- och djurarter behöver för att leva och utvecklas i. Den typen av skog är inte så vanlig nu för tiden och är därför viktig att värna om.

Längs öarnas stränder kan riktigt gamla tallar ses, de är mellan 200 och 300 år gamla. På flera av de här tallarna finns spår av en rödlistad skalbagge, reliktbocken. På latin heter den Nothorhina punctata.

På och kring öarna finns också ett rikt fågelliv. Längs stränderna hörs och ses drillsnäppan flyga, längre ut på vattnet brukar man kunna se och höra fiskgjuse, stor- och smålom med mera. Har man riktigt tur kan man också få se en havsörn.

För dig som besökare

Eftersom Björnöarna ligger i sjön Runn behövs båt, kanot eller kajak för att komma till dem sommartid. På vintern, när isen lagt sig och det är snöfritt går det bra att åka skridskor, när snön lagt sig kan man ta en skidtur ut till öarna.

Idag finns det tre iordningställda rastplatser inom naturreservatet, en på Lilla Björnö och två på Södra Björnungen.

Vid rastplatsen på Lilla Björnö är det möjligt för mindre fritidsbåtar, kajaker och kanoter att lägga till. Rastplatsen är utrustad med slogbod, grillplats och torrdass. På Södra Björnungen kan man angöra vid en båtbrygga. Här, intill bryggan, finns också grillplats och ett torrdass. En mindre och enklare rastplats finns på öns västra sida.

Öarna utforskar man på egen hand, inga markerade stigar finns. Tänk på att visa hänsyn till djur och natur och fritidshusägarna på Stora Björnö!

Tallskog på Björnöarna

Missa inte!

Rastplatsen på Lilla Björnö.

De stora, gamla tallarna längs öarnas stränder som man tror tjänade som orienteringspunkter förr och som nu hyser reliktbocken, en sällsynt skalbagge.

Hitta hit

Fakta

Bildades: 2020

Storlek: Cirka 94 hektar (25 ha landområde, 69 ha vattenområde).

Naturtyper: Naturskogsartad barrblandskog, tallsumpskog med lövinslag, tallskog mm.

Läge: Cirka 8 km sydost om centrala Falun i sjön Runn.

Service: Rastplats på Lilla Björnö med slogbod, grillplats och torrdass. Båtbrygga, grillplatser och torrdass på Södra Björnungen.

Förvaltare: Falu kommun

Sidan uppdaterad 2020-11-09