Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Sanders gammelskog, riktigt gammal skog

Välkommen till Sanders gammelskog

Sanders gammelskog är en riktig trollskog med gamla träd och mjuka mossmattor. En skog full av mystik, stillhet och upplevelser. Följ stigen
in granskogens dunkel och njut av skogens dofter och fågelsång. Eller sätt dig en stund på någon av rastbänkarna och lyssna till vindens
sus i trädkronorna.

En skog med historia

Sanders gammelskog har inte påverkats av skogsbruk på länge och skogen
har utvecklats på ett sätt som gynnar många växter och djur. Träden har fått
växa fritt och bli gamla. Det har skapat en variation av träd av olika sorter, åldrar och storlekar.

Variationen av träd och tillgången på död ved i Sanders gammelskog gör att många arter som inte hittar sin livsmiljö i en brukad skog trivs i reservatet. Här finns flera rödlistade svampar och andra arter som idag är ovanliga. På eller under de träd som ligger på marken kan man hitta svampar som rynkskinn eller rosenticka och i granarna klättrar tretåig hackspett omkring i jakt på granbarkborrar.

Om hösten tittar trattkantarellerna fram ur mossan och vid foten på de gamla granarna växer knärot, en orkidé med vintergröna blad. Det finns mycket att upptäcka för den som har ögonen med sig!

För dig som besökare

I området finns flera stigar för vandring, markerade med orange färg. Det finns tre
slingor att välja mellan. Från parkeringen till rastplatsen med eldstad är stigen anpassad för barnvagnar. Övriga stigar är anpassade för vandring. Längs stigarna finns rastbord, rastbänkar och hänvisningsskyltar.

Här kan du ladda ner en folder att ta med på utflykten. Pdf, 2.5 MB.

Rastplats i Sanders gammelskog

Missa inte!

Stillheten och lägereldens sprakande en vacker helgmorgon.

Den tretåiga hackspetten som flyger från träd till träd i sin jakt på granbarkborrens larver.

Hitta hit

Fakta

Bildades: 2014

Storlek: 58 hektar

Naturtyper: Äldre barrskog, tallskog, myr.

Läge: Cirka 5 km söder om centrala Falun, alldeles intill E 16.

Service: Markerade leder, grusad stig till rastplats med grillplats och ved.

Förvaltare: Falu kommun

Sidan uppdaterad 2019-08-22