Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Miljöbild Bjursås prästskog

Hitta lugnet i Lugnet!

Lugnets naturreservat är sedan juni 2023 ett kommunalt reservat efter att ha varit statligt sedan 1980.

Lugnet är ett naturskönt område med ett småskaligt jordbrukslandskap. Här ser man tydliga spår av högsta kustlinjen. Skogsmarken domineras av torr och blockig tallskog, men det finns även inslag av blåbärsgranskog. Här finns åtta mil markerad vandringsled och tolv mil motionsspår/skidspår. De senaste åren har ett flertal cykelleder för mountainbike tillkommit.

Här finns mycket att göra

I reservatet finns det gott om skid- och motionsspår, vandringsstigar och pulkabacke. Det finns även leder för ridning, cykling och skoteråkning. I området finns det ett flertal grillplatser, slogbodar, värmestugor och andra rastställen.

För dig som besökare

Det finns många entré- och parkeringsplatser för att komma in i naturreservatet. Du får hitta de som passar dig bäst.

Sommartid hjälper betande djur till att hålla kulturlandskapets hagar öppna. Tänk på att visa hänsyn till naturen, djuren och boende när du rör dig i reservatet.

rött utedass i skog

Missa inte!

En fikapaus vid Sjulsarvsstugan.
Utsikten över Varpan från Jungfruberget.

Hitta hit

Fakta

Ombildades: 2023, efter att ha varit statligt reservat 1980-2023

Storlek: 800 hektar

Naturtyper: Gammal granskog, tallskog, lövskog, sumpskog, naturlig bäckmiljö, slåtteräng, betesmark.

Läge: Cirka två kilometer nordost om Falu centrum.

Service: Markerade motionsspår och leder, rastplatser med slogbodar och grillplatser med ved. Torrdass.

Förvaltare: Falu kommun

Sidan uppdaterad 2024-01-26