Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Miljöbild Bjursås prästskog

Upptäck hemligheterna i Bjursås prästskog!

Välkommen till ett litet naturområde med ovanligt många typer av natur. Ta en promenad längs stigen. Sätt dig vid slogboden eller på en bänk i skogen. Njut av blommor, fågelsång, och bäckens brus.

Naturen du möter är mycket varierad och omväxlande. Den öppna marken i norra delen av området betas för att hållas öppen. Det gynnar många arter som trivs i den här typen av landskap. Skogen domineras av barrskog men det finns också fina lövskogar. Större delen av skogen ska få utvecklas fritt för att bevara och förstärka de naturvärden som finns.

Resultatet av ett lyckat samarbete

Svenska kyrkan och Falu kommun äger var sin del av området som under lång tid varit en resurs för skolan. Det ligger nära och det är lätt att ta sig dit även för små barn. Innan reservatet bildades planerades omfattande avverkningar. Skolan och Naturskyddsföreningen arbetade aktivt för att bevara skogen.

Genom ett mycket positivt samarbete mellan markägarna och Länsstyrelsen i Dalarna ändrades planerna och nu är området bevarat för framtiden.

För dig som besökare

Från parkeringen är det bara ett stenkast ner till ängen där slogboden ligger. Här finns eldstad, ved och torrdass. Från slogboden utgår markerade leder. Området är ganska kuperat, så på flera platser finns bänkar för rast och vila.

Här kan du ladda ner en folder att ta med på utflykten. Pdf, 2 MB.

rött utedass i skog

Missa inte!

En fikapaus vid slogboden.
Blunda och lyssna till Sandbäckens porlande vatten.

Hitta hit

Fakta

Bildades: 2009

Storlek: 13 hektar

Naturtyper: Gammal granskog, tallskog, lövskog, sumpskog, naturlig bäckmiljö, slåtteräng, betesmark.

Läge: 2 km öster om riksväg 80 i Bjursås, som i sin tur ligger knappt 2 mil norr om Falun.

Service: Markerade leder, rastplats med slogbod och grillplats med ved. Torrdass.

Förvaltare: Falu kommun

Sidan uppdaterad 2019-08-22